MENU

Formidling og kurs

Kunstlogen har gjennom flere år opparbeidet seg et nettverk av kunstnere og designere som vi etterhvert kjenner godt og har et ønske om å formidle dem videre til oppdrag, kurs og undervisning innen privat og offentlig sektor.

Kurs kan være verkstedsbaserte på kunstnerens eget atelier/ verksted, ut i feltet, eller på fast sted som skole m.fl.
Kunstlogen har ingen stab, her opptrer kunstnerne og designerne som egne næringsdrivende, men Kunstlogen kan formidle dem videre til rett oppdrag og være et bindeledd mellom oppdragsgiver og utøver.

Interessert?

Kurs kan tilbys elever og som etterutdanning for lærere, SFO, prosjektbaserte og utsmykningsbaserte, Den kulturelle skolesekken – bæremeisen – spaserstokken – og lykkepillen er alle interessante. Flere har hatt langvarige oppdrag innenfor disse tilbudene.

Materialer: Leire og keramikk, tegning, akrylmaling, bokbinding, re-design, søm- og tekstil, grafikk og illustrasjoner.

Ta kontakt på post@kunstlogen.no!