MENU

Signe Aasgaard

21756
1

Jeg arbeider med forskjellige typer leire, alt ettersom. Jeg støper ikke men utfører alt enten som modellering eller dreiing. Alle arbeidene er individuelle og unike.