MENU

  Åse Ljones  [hos T–Michael] Spesielt Invitert

Verka ” ein barndom ” og ” inn – pust – ut ” er begge handbroderi på lin. Eg søkjer ei stilla, ein harmoni, der tida og ljoset er viktige virkemiddel i verka mine.

Størrelser på bilder er 120x 120 cm.