MENU

Anneline Iversen

Jeg har en todelt produksjon: Store veggarbeider og skjerf/sjal. De to produksjonene er helt forskjellige, den eneste likheten er at jeg i begge tilfeller arbeider med silketrykk. De store arbeidene utfører jeg på lin, mens skjerf og sjal trykkes på ull og silke.Når jeg arbeider på ull og silke, bruker jeg ofte mye farger. Når jeg arbeider stort, arbeider jeg mer fargeløst, noe jeg opplever mer krevende.