MENU

Anne Kristin Vangen

Jeg arbeider skulpturelt i forskjellige materialer, i forskjellige størrelser: Sølvringer for den stolte bærer, til skulpturer i marmor, kleberstein og bronse. Unike verk, i et abstrakt formspråk med inspirasjon fra natur og arkitektur.
Read More ›

Elin Brudvik

Skulptur og brukskunst. Elin har verksted og eget utsalg på Bryggen i Bryggen. Bellgården, Steinkjeller 9G , Bryggen i Bergen.
Read More ›

 Marianne Berg [hos T–Michael] Spesielt Invitert

Bevegelse er et stadig tilbakevendende tema i mine arbeider. Bevegelse kan ha utgangspunkt i ro, eller en form for stillhet, eller være en indre eller ytre uro som påvirker formen. Bevegelse kan også bestå av flere objekter, like eller med variasjon over et tema, som forholder seg til hverandre.
Read More ›