MENU

 Marianne Berg [hos T–Michael] Spesielt Invitert

Bevegelse er et stadig tilbakevendende tema i mine arbeider. Bevegelse kan ha utgangspunkt i ro, eller en form for stillhet, eller være en indre eller ytre uro som påvirker formen. Bevegelse kan også bestå av flere objekter, like eller med variasjon over et tema, som forholder seg til hverandre.
Read More ›