MENU

Livio Viggo Lilli

19455
0

Livio arbeider med både steingods, leirgods og porselen. Arbeidene er ikke knyttet opp til en type teknikk eller utrykk. Det kan være bruksgjenstander, rene skulpturelle objekt eller konseptuelle arbeid.